Women Rings |Buy Women's Fashion Rings – Shopotox
Abira I Abira I Rs.1400.00
Tiara Tiara Rs.1650.00
Cleantha Cleantha Rs.1250.00
Clara Clara Rs.1850.00
Calista I Calista I Rs.1500.00
Calista II Calista II Rs.1500.00
Gypsy I Gypsy I Rs.1400.00
Gypsy II Gypsy II Rs.1400.00
Iria I Iria I Rs.1400.00
Carra Carra Rs.1400.00
Iliaana Iliaana Rs.1600.00
Bernice Bernice Rs.1400.00
Farley Farley Rs.1500.00
Alena I Alena I Rs.1400.00
Alena II Alena II Rs.1400.00